Pracownicy z Ukrainy
Praca, Usługi

Pracownicy z Ukrainy

Pracownicy z Ukrainy – na polskim rynku pracy coraz bardziej brakuje pracowników, co oczywiście wiąże się z szybszym rozwojem gospodarczym. Z tego powodu pracodawcy poszukują pracowników z zagranicy. Jednocześnie coraz więcej Ukraińców na co dzień chce pracować w Polsce. Uproszczone przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców sprawiają, że polscy pracodawcy nie mają trudności z dopełnieniem niezbędnych formalności. Czy warto zatrudniać pracowników z Ukrainy?

Jakie są zalety pracy z ukraińskimi pracownikami? Nie można zaprzeczyć, że polscy pracodawcy wiele zyskują na zatrudnianiu ukraińskich pracowników. Przede wszystkim, gdy brakuje pracowników, każdy, kto chce pracować, jest złotem.

Zatrudnianie Ukraińców – korzyści dla pracodawców?

Pracownicy z Ukrainy
Pracownicy z Ukrainy

Należy zauważyć, że Ukraińcy przyjeżdżają do Polski tylko po to, by zarabiać, pozostawiając rodziny w domu. Dlatego ich głównym celem jest zarobienie jak największej ilości pieniędzy. Dlatego pracownicy z Ukrainy skupiają się na znalezieniu pracy, często w zawodach, których żaden Polak nie chciałby wykonywać. Jako takie wypełniają miejsca pracy, w których brakuje ludzkiej pracy. Również Ukraińcy są bardzo chętni do pracy i bardzo zmotywowani. Nie mają nic przeciwko pracy 10-12 godzin dziennie, nawet w trudnych i niesprzyjających warunkach. Zamiast tego postrzegają to jako okazję do większych zarobków i zadowolenia z pracy w godzinach nadliczbowych.

Biorąc pod uwagę fakt, że Ukraińcy zwykle przychodzą do pracy, nie będą sprawiać problemu, jeśli będą wyjeżdżać, delegować lub często zmieniać miasto, w którym pracują. Chociaż Ukraińcy są obcokrajowcami, szybko i łatwo się dostosowują. Wynika to z ogromnych podobieństw kulturowych. Dzięki temu nie musisz martwić się trudnościami w komunikacji lub zrozumieniu z ukraińskimi pracownikami. Portal to doskonała pomoc w znalezieniu pracowników z Ukrainy. To miejsce, w którym polscy pracodawcy mogą znaleźć pracowników z Ukrainy.

Dzięki temu rekrutacja jest szybsza i bardziej efektywna. Wystarczy zamieścić jedno ogłoszenie, pracy szukają tysiące Ukraińców. Jednak główną zaletą zatrudniania ukraińskich pracowników jest to, że praca z Ukraińcami przynosi obopólne korzyści. Osoby z Ukrainy zarabiają w Polsce znacznie więcej niż w kraju ojczystym, co jest dla nich okazją do poprawy finansów lub pomocy rodzinie. Z kolei polscy pracodawcy przyciągają ludzi chętnych do pracy, punktualnych, zmotywowanych i dyspozycyjnych. To bardzo oddany personel. Zatrudnianie pracowników zagranicznych, czyli obcokrajowców, wymaga wielu procedur. Podstawowym problemem jest uzyskanie pozwolenia na pracę od prefekta. Dla pracowników z Ukrainy polscy ustawodawcy wprowadzili odrębną regulację – tzw. procedurę uproszczoną.

Jakie są formalności związane z zatrudnieniem Ukraińców?

Krok 1 – Dopełnij formalności w Urzędzie Pracy

Zasadniczo Ukraińcy poszukujący pracy w Polsce muszą mieć pozwolenie na pracę. Ukraińcy mogą jednak tranzytem przejechać dopiero po złożeniu oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi zarejestrowanemu w urzędzie pracy. Pracodawca musi udać się do urzędu pracy i wypełnić odpowiednie oświadczenie. Najłatwiej to zrobić, korzystając z formularzy dostępnych na rządowych stronach internetowych, takich jak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Złożenie wniosku i rejestracja są bezpłatne.

Krok 2 – Złóż deklarację cudzoziemcowi

Po dopełnieniu formalności w urzędzie otrzymasz oświadczenie z adnotacją o jego rejestracji. Dokumenty te (oryginały) należy przekazać cudzoziemcowi, którego zamierzasz zatrudnić – będą one wymagane w przypadku tranzytu. A co z wizą? Obecnie nie ma prawnego wymogu posiadania wizy przez Ukraińców zamierzających pracować w Polsce. Nie oznacza to jednak, że osoby wjeżdżające do naszego kraju nie podlegają kontroli granicznej. W przypadku kontroli cudzoziemiec musi udowodnić, że spełnia warunki wjazdu i pobytu w Polsce. Wystarczy oświadczenie.

Krok 3 – Podpisz umowę z cudzoziemcem

Pracodawcy są odpowiedzialni za zawieranie umów z pracownikami przed dopuszczeniem ich do miejsca pracy. Zależy to od tego, czy charakter pracy jest umową o pracę, czy jedną z umów cywilnoprawnych.

Warto wiedzieć

Obecnie w Polsce minimalna stawka podatku dotyczy stosunków pracy i umów cywilnoprawnych. Nie ma znaczenia, czy pracownik jest cudzoziemcem – umowa nie może zawierać stawki niższej niż stawka minimalna. W przypadku umów o pracę w 2017 r. płaca minimalna wynosi 2000 zł.

Zatrudnienie pracownika ukraińskiego na umowę o pracę wiąże się również z dopełnieniem innych formalności, takich jak:
– Zapisuj pracowników na badania lekarskie i kursy BHP,
– podanie pracownika do ZUS,
– Zapoznać pracowników z regulaminem pracy (jeśli miejsce pracy istnieje).

Ukraińcy z deklaracją rejestracyjną mogą pracować w Polsce. Czas pracy nie może przekraczać 6 miesięcy w roku. Jeśli jest dłuższy, to po 3 miesiącach należy wystąpić do premiera o pozwolenie na pracę. Zezwolenie na pracę (kategoria A) jest ważne maksymalnie 3 lata. W przypadku Ukraińców obowiązują uproszczone procedury – np. tzw. test rynku pracy, który nie sprawdza, czy pracodawca jest w stanie zaspokoić swoje potrzeby kadrowe zgodnie z lokalnym rynkiem pracy. Dlatego Ukraińcy mogą szeroko pracować w Polsce. Wprowadzenie procedur uproszczonych jest ważnym udogodnieniem zarówno dla pracowników, jak i pracodawców w Polsce. Zatrudnianie Ukraińców nigdy nie było prostsze. Dlatego zatrudnianie ludzi z Orientu ma same zalety i może być korzystne dla obu stron.