Jak długo trwa rozwód
Prawo

Jak długo trwa rozwód

W Polsce każdego roku przeprowadza się wiele spraw rozwodowych. Jest to bez wątpienia sytuacja, która bardzo stresuje zarówno jednego, jak i drugiego małżonka, ponieważ jeden etap życia się kończy, aby drugi etap mógł się wkrótce zacząć. Niektóre z rozwodów odbywają się bez orzekania o winie, a niektóre z orzekaniem o winie. Oczywiście, te rozwody, w których sędzia winy nie orzeka trwają o wiele krócej. I większość z nich kończy się nawet na pierwszej rozprawie. Natomiast w sytuacji, gdy rozwód ma być z orzeczeniem o winie może trwać nawet cztery rozprawy, a przerwy między każdym posiedzeniem sądu mogą być w odstępie czasowym nawet trzech miesięcy. W związku z tym, należy uzbroić się w dużą dozę cierpliwości. 

Rozwód – jak zacząć?

Jak długo trwa rozwódAby sprawa rozwodowa mogła się rozpocząć należy w pierwszej kolejności wnieść pozew rozwodowy. Pozew taki składa się do sądu okręgowego, w wydziale cywilnym. Sądem właściwym do wniesienia pozwu jest ten sąd, w którego obrębie małżonkowie posiadali ostatnie i wspólne miejsce zamieszkania. Z kolei, gdy wystąpi sytuacja, że małżonkowie wspólnego miejsca zamieszkania nie mieli, to sądem właściwym miejscowo będzie ten sąd, w którego obrębie mieszka pozwany. Pozwanym określa się tego małżonka, z którym osoba wnosząca pozew chce się rozwieść. Decydują się o wniesienie pozwu rozwodowego należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej formy takiego dokumentu. Otóż, pozew rozwodowy powinien zawierać przede wszystkim takie kluczowe elementy jak: oznaczenie stron, oznaczenie właściwego sądu do rozpoznania sprawy, wskazanie żądania pozwu, odpowiednie uzasadnienie pozwu, jak również nie można zapominać o załączeniu stosownych załączników. Załącznikami tymi są w szczególności: akt małżeństwa, zaświadczenia o zarobkach małżonków, akty urodzenia wspólnych dzieci małżonków, jak również odpis pozwu. W większość spraw rozwodowych, do ich pomyślnego przeprowadzenia przyczynia się prawnik od rozwodów. Adwokaci od rozwodów, w szczególności gdy sprawa rozwodowa ma być z orzeczeniem o winie, mogą nam w całym procesie zdobywania dowodów, jak również w załatwianiu wszystkich formalności. 

Kancelaria od rozwodów

Kancelaria prawnicza od rozwodów pomaga swoim klientom na każdym etapie sprawy. Dzięki temu strona postępowania może poczuć się o wiele bardziej pewna siebie i bezpieczna podczas toczącej się sprawy. Adwokaci od spraw rodzinnych pracujący w takich miejscach posiadają odpowiednie kwalifikacje do pełnienia tej funkcji, jak również wieloletnie doświadczenie. Profesjonalny prawnik od rozwodów to przede wszystkim taka osoba, która do każdej sprawy podchodzi w sposób indywidualny, która potrafi słuchać oczekiwań swojego klienta, jak również potrafi różnymi sposobami zdobywać dowody na korzyść klienta. 

Rozwód z orzeczeniem o winie

Jak już powyżej zostało wspomniane, rozwody z orzeczeniem o winie trwają o wiele dłużej, niż sprawy, w których winy się nie orzeka. Wpływ na długość prowadzonego postępowania ma przede wszystkim kwestia dostarczenia do sądu mocnych dowodów obciążających współmałżonka za rozpad pożycia małżeńskiego, kluczowe zeznania świadków, jak również to, czy strona postępowania nie będzie składała zażalenia lub apelacji. Niektóre ze spraw rozwodowych z orzeczeniem o winie mogą toczyć się latami. W związku z tym warto przygotować się na to, że nie będzie to łatwa batalia. W sytuacji, gdy strona, która nie jest zadowolona z orzeczenia sądu wniesie apelację, to postępowanie może zostać wydłużone o kolejne pięć miesięcy, ponieważ tyle zazwyczaj trwa cała procedura. 

Z czym się rozwód z orzekaniem o winie?

Rozwód z orzekaniem o winie wiąże się z wieloma kwestiami, ale przede wszystkim z zasądzeniem alimentów na rzecz poszkodowanego małżonka. Dlatego sprawy te nie są zbyt proste. Pokrzywdzona strona ma możliwość otrzymywania alimentów na swoją rzecz dożywotnio. Natomiast jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której pokrzywdzona strona weszłaby w nowy związek małżeński. W takim przypadku obowiązek alimentacyjny ustaje. Oprócz kwestii alimentacyjnej pozostaje również aspekt opieki nad dziećmi. Otóż, strony postępowania muszą ustalić z kim dzieci na zamieszkają, gdy nie będą w stanie ustalić tego aspektu w drodze polubownej, to sąd będzie musiał taką decyzję podjąć, a to jeszcze bardziej przyczyni się do wydłużenia całego postępowania. Warto dodać, że w większości sytuacji, gdy następuje rozwód bez orzekania o winie to małżonkowie opiekują się dziećmi w sposób naprzemienny. Z kolei, gdy rozwód jest z orzekaniem o winie to sąd postanawia, aby dziecko zostało z tym rodzicem, którym nie przyczynił się do rozpadu pożycia małżeńskiego. W związku z tym strona poszkodowana ma możliwość uzyskania alimentów nie tylko na siebie, ale również na swojego dziecko. I w przypadku zasądzania alimentów nie ma wpływu obecna sytuacja materialna strony pokrzywdzonej, ani to, czy pozwany dysponuje odpowiednią kwotą, aby takie postanowienie sądu co miesiąc realizować. Sprawy rozwodowe z orzeczeniem o winie są skomplikowane, dlatego warto wyposażyć się w pomoc odpowiedniego prawnika.